ΕΛΜΕ ΔΡΑΜΑΣ 
 
 
 
 
 
Κυρίως Μενού
Σύνδεσμοι
Είσοδος Χρηστών
Προεδρικά Διατάγματα

Προεδρικά Διατάγματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση

Φίλτρο Τίτλου 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 ΠΔ. 51/2008: Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) 18/03/09
2 ΠΔ 50/2008 Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Eπαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 18/03/09
3 ΠΔ 140/1998: Όροι και διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, παρεχόμενες εγγυήσεις στους αξιολογούμενους και διαδικασία οριστικοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης. 18/03/09
4 ΠΔ 100/1998: Τροποποίηση του ΠΔ 50/1996 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 18/03/09
5 ΠΔ τ. Α' ΦΕΚ 262 της 27/11/1998 Διόρθωση σφάλματος του ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 18/03/09
6 ΠΔ 71/2007:Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου 18/03/09
7 ΠΔ 105/2006:Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» 18/03/09
8 ΠΔ 60/2006:Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. 18/03/09
9 ΠΔ 51/2006:Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) 18/03/09
10 ΠΔ 50/2006:Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 18/03/09
11 ΠΔ 64/2005:Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 73/Α΄). 18/03/09
12 ΠΔ 323/2003: Αξιολόγηση των μαθητών του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου και άλλες διατάξεις 18/03/09
13 ΠΔ 78/2003, ΠΔ 79/2003 και 80/2003:78. Προσόντα Σχολικών Συμβούλων Ειδικότητας κωφών - βαρήκοων και τυφλών,79. Αύξηση και κατανομή θέσεων Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,80. Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 86/2001 (ΦΕΚ 7 18/03/09
14 ΠΔ 1/2003:Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ παίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβο 18/03/09
15 ΠΔ 25/2002 :Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών 18/03/09
16 ΠΔ 55/2001 και ΠΔ 56/2001:55. Ίδρυση εργαστηρίου Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και καθορισμός του εσωτερικού του 18/03/09
17 ΠΔ 331/2000: Ίδρυση Γραφείων Τ.Ε.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 18/03/09
18 ΠΔ 50/1996: Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 18/03/09
19 Προεδρικά Διατάγματα 398/1995 και 399/1995:398. Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων και διαδικασία επιλογής των στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 399. Τροποποίηση της σύνθεσης των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων της 18/03/09
 
 
 
Δημοσκοπήσεις
Η Σελίδα της ΕΛΜΕ Δράμας. Η άποψη σας:
 
Συνδεδεμένοι
Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους
 
 
 
© 2016 ΕΛΜΕ ΔΡΑΜΑΣ
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.